Швейцария каржылаган «Улуттук суу ресурстарын башкаруу» долбоору өлкөнүн суу тармагын реформалоого жана институционалдык өзгөрүүлөргө маанилүү салым кошту.